STREAM

Sensor Technologies for Remote Environmental Aquatic Monitoring

What is STREAM?


The STREAM project will bring together partners on both sides of the Irish Sea to better understand the impact of climate change; lower the cost of marine observation and accelerate the process of data provision.

STREAM will develop sensors capable of providing real-time environmental data through web portals, mobile applications and mass-produced sensors for organisations responsible for protecting and improving Welsh and Irish waters. Data collected will be shared locally to keep coastal communities informed about the local impacts of climate change.


Bydd y prosiect STREAM yn dod â phartneriaid ar ddwy ochr Môr Iwerddon ynghyd i gael gwell dealltwriaeth o effaith y newid yn yr hinsawdd; gostwng cost arsylwi morol a chyflymu’r broses o ddarparu data.

Bydd STREAM yn datblygu synwyryddion sy’n medru darparu data amgylcheddol ar unwaith drwy bortholion ar y we, dyfeisiau symudol a synwyryddion wedi’u masgynhyrchu i sefydliadau sy’n gyfrifol am ddiogelu a gwella dyfroedd Cymru ac Iwerddon. Bydd y data a gesglir yn cael eu rhannu’n lleol er mwyn i gymunedau arfordirol gael gwybodaeth am effaith leol y newid yn yr hinsawdd.


Image failed to load
Part-funded by the European Regional Development fund through the Ireland Wales Co-operation Programme 2014 – 2020. A cross-border programme investing in the overall economic, environmental and social well-being of Ireland and Wales.